A partir del dia 17 de juny de 2020 comença el procés de matriculació a les llars d’infants municipals de Cambrils, que s’allargarà fins el dia 23 del mateix mes.

 

ATENCIÓ: només les famílies llurs infants hagin obtingut plaça al procés de preinscripció, poden realitzar la matrícula dins d’aquest període. Podeu consultar les llistes admesos i llistes d’espera publicades el 16 de juny de 2020, clicant aquí.

 

Davant la situació excepcional provocada per la Covid-19, durant la matrícula a les Llars d’Infants Municipals de Cambrils, per al curs 2020-2021, es prioritzarà la realització del tràmit de forma telemàtica:

 

 


En cas d’haver de realitzar el tràmit presencialment (només per persones que no disposin dels mitjans telemàtics) serà obligatori demanar cita prèvia.

Per qualsevol dubte o aclariment teniu a la vostra disposició el telèfon i correu electrònic de les dues llars municipals en horari d’atenció de 9:00h a 14:00h de dll. a dv.

La Galereta

Telf.: 977 791 210

Telf.: 977 129 001 Ext. 2

E-mail: lagalereta@ingesol.cat

Maria Dolors Medina

Telf.: 977 369 702

Telf.: 977 129 001 Ext. 3

E-mail: mariadolorsmedina@ingesol.cat

 •  

Què necessito saber sobre la matrícula

01. Qui pot fer la matrícula?

El tràmit de matriculació podrà ser realitzat pel pare, mare o tutors legals dels infants o un altre persona autoritzada per a tal efecte.

02. Quan podem fer la matrícula?

Entre el dia 4 i el 11 de juny.

03. Com s’ha de fer la matrícula?

MATRÍCULA VIRTUAL

Caldrà accedir al següent enllaç i emplear tots els camps del full de matrícula. Alhora, caldrà afegir els arxius corresponents la següent documentació:

 • DNI o NIE del pare i la mare o en cas de no haver-los entregat en el moment de la preinscripció.
 • Una foto de carnet de l’infant.
 • Llibre/carnet de vacunes de l’infant actualitzat.
 • Targeta sanitària de l’infant.
REALITZI LA MATRÍCULA AQUÍ

Un cop finalitzada la matricula es rebrà un correu electrònic confirmant la recepció de la matricula i facilitant la documentació necessària per realitzar el pagament d’avançament de 50€ sobre la quota del mes de setembre de 2021.


MATRÍCULA PRESENCIAL

Únicament per a les famílies que no disposin del mitjans telemàtics haurà de trucar a la llar assignada a per poder obtenir cita prèvia.

La Galereta

Telf.: 977 791 210

Telf.: 977 129 001 Ext. 2

Maria Dolors Medina

Telf.: 977 369 702

Telf.: 977 129 001 Ext. 3

L’escola assignarà un dia i hora a la persona que s’hagi de desplaçar fins al centre per realitzar la matrícula de forma presencial. Caldrà seguir les següents recomanacions:

 • Seguir les indicacions del personal de la llar d’infants.
 • Al centre ha de venir una única persona a fer les gestions.
 • S’ha de portar originals i còpia dels documents que s’entreguen.
 • S’ha de portat bolígraf propi.
 • Caldrà portar mascareta obligatoriament, en cas contrari no es podrà accedir al centre per seguretat.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Atenció: Caldrà portar presencialment i entregar els següents documents degudament emplenats, original i còpia de la documentació:

  • DNI o NIE del pare i la mare en cas de no haver-los entregat en el moment de la preinscripció.
  • Una foto de carnet de l’infant.
  • Llibre/carnet de vacunes de l’infant.
  • Targeta sanitaria de l’infant.
  • Certificat de titularitat bancària: document signat per l’entitat on consti el número de compte al que es volen domiciliar les quotes mensuals de la llar d’infants.
04. Avançament de 50 € sobre la quota de setembre 2021

Un cop realitzada la matricula, ja sigui de forma virtual com presencial, caldrà realitzar el pagament de 50 € sobre la quota del mes de setembre de 2021.

Podeu realitzar aquest pagament on-line o bé presencialment a una oficina bancaria de CaixaBank.

IMPORTANT: El pagament s’ha de realitzar abans del divendres 25 de juny 2021. En cas de no realitzar aquest pagament dintre del termini establert es considerarà no tancada la matricula i, per tant, la plaça podrà ser oferta a altres famílies que ho sol·licitin.

05. Què fer si vull renunciar a la plaça assignada?

Caldrà enviar un correu electrònic a la llar d’infants municipal assignada especificant les dades personals del pare/mare o tutor legal i les dades de l’infant especificant que es realitza la renúncia a la plaça obtinguda.

06. Què fer en cas de quedar en llista d’espera?

Els alumnes que no obtinguin plaça a la llar d’infants municipal sol·licitada en primer lloc, se’ls assignarà plaça en funció de l’existència de vacants a altres llars d’infants de Cambrils indicades per l’interessat al full de sol·licitud. Aquests alumnes passaran a formar part d’una llista d’espera per poder accedir a la llar d’infants municipal sol·licitada en primer lloc en el cas de produir-se vacants.

Aquesta llista d’espera estarà en vigor fins a finals de maig del curs 2021-2022.

Els/les alumnes que demanin plaça a una llar d’infants municipal un cop finalitzat el procés de preinscripció, podran formar part de la llista d’espera, per ordre de presentació de les sol·licituds. Es situaran darrere dels alumnes que formen part de la llista d’espera com a resultat del procés de preinscripció.