En data 16 de juny de 2020 es publiquen les llistes amb els infants admesos i llistes d’espera de les preinscripcions 2020-21 de les Llars d’Infants Municipals. Cliqueu als següents enllaços per a visualitzar les llistes:

En cas d’haver obtingut plaça, del 17 al 23 de juny podreu realitzar la matricula.

 


En data 12 de juny de 2020 es publiquen les llistes amb els barems definitius de les preinscripcions 2020-21 de les Llars d’Infants Municipals cliqueu als següents enllaços:

 • Llar d’Infants Municipal LA GALERETA, cliqueu aquí.
 • Llar d’Infants Municipal MARIA DOLORS MEDINA, cliqueu aquí.

Recordi que les següents dates importants a tenir en compte per al procés de preinscripció són:

 • Publicació de les llistes definitives d’admesos, així com les llistes d’espera, es durà a terme el dia 16 de juny de 2020.

 


En data 10 de juny de 2020 a les 9:00h a l’Oficina Municipal d’Educació, s’ha realitzat el sorteig del número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds empatades de preinscripció al curs 2020-21 de les Llars d’Infants Municipals.

 • El número obtingut al sorteig realitzat  ha estat el 41.

 


Per consultar les llistes amb els barems provisionals de les preinscripcions 2020-21 de les Llars d’Infants Municipals cliqueu als següents enllaços:

Llar d’Infants Municipal LA GALERETA, cliqueu aquí.

Llar d’Infants Municipal MARIA DOLORS MEDINA, cliqueu aquí.

Recordi que les següents dates importants a tenir en compte per al procés de preinscripció són:

 • Reclamacions sobre les llistes publicades de puntuació provisional es poden realitzar el dia 9 de juny de 2020.
 • Sorteig per ordenar les sol·licituds empatades a punts es realitzarà el dia 10 de juny de 2020.
 • Publicació de les llistes amb puntuació definitiva es realitzarà el dia 12 de juny de 2020.
 • Publicació de les llistes definitives d’admesos, així com les llistes d’espera, es durà a terme el dia 16 de juny de 2020.

 


Davant la situació excepcional provocada per la Covid-19, la presentació de les sol·licituds de preinscripció a les Llars d’Infants Municipals de Cambrils, per al curs 2020-2021, es va dur a terme del 25 de maig al 3 de juny de 2020.

ATENCIÓ: Degut a la situació d’excepcionalitat és prioritari que les families realitzin aquest procés telemàticament.

Opcions de presentació:

 • Telemàticament: del 25 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos. Faci clic aquí.
 • Presencialment: del 29 de maig al 3 de juny (Només per persones que no disposin dels mitjans telemàtics. Obligatori demanar cita prèvia telefònica a través dels números de telèfon a sota indicats per a cada centre). Es disposa de les següents vies habilitades a tal efecte. Faci clic aquí per a més informació sobre el procés.
  • La llar d’infants que es sol·licita en primera opció. Horari d’atenció de 9:00h a 14:00h de dll. a dv.

La Galereta

Codi de centre: 43012149

Telf.: 977 129 001 Ext. 2

E-mail: lagalereta@ingesol.cat

Maria Dolors Medina

Codi de centre: 43011078

Telf.: 977 129 001 Ext. 3

E-mail: mariadolorsmedina@ingesol.cat

  • OME (Oficina Municipal dEscolarització). Horari de 9:00h a 14:00h de dll. a dv., trucant al 977 307 401 o escrivint un correu electrònic a ome@cambrils.org. Per a més informació podeu adreçar-vos al web de l’OME.

 

El que necessito saber sobre la preinscripció

01. Es poden visitar les llars d’infants presencialment?

Davant la situació actual de pandèmia per la Covid-19, únicament es podran visitar les llars d’infants els dies reservats per realitzar les jornades de portes obertes.

NO es podran visitar els centres educatius durant la preinscripció presencial.

Podeu conèixer una mica més en detall les Llars d’Infants Municipals de Cambrils (LLIM) a través dels següents enllaços a cadascuna d’elles:

02. Qui pot fer la preinscripció i quina oferta de places existeix al municipi de Cambrils?

Poden presentar sol·licitud de preinscripció a les llars d’infants del municipi les famílies amb infants d’entre 4 mesos i 3 anys (nascuts al 2019, 2020 i 2021).

Podeu consultar l’oferta de places clicant aquí.

El tràmit de preinscripció podrà ser realitzat pel pare, mare o tutors legals dels infants.

ATENCIÓ:
 • Només pot fer el tràmit presencial una sola persona.
 • No es permetrà l’entrada a més d’uns persona per cada cita.
 • No han d’acudir al centre presencialment les persones incloses dins dels de grups d’especial vulnerabilitat davant la COVID-19. Tampoc persones que estiguin realitzant període de quarentena mèdica, o que presentin símptomes o que la seva temperatura corporal sigui igual o superior a 37,5 ºC. En aquests casos, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
03. Quan podem fer la preinscripció? Quin és el calendari de tot el procés de preinscripció?

El període de presentació de sol·licituds al municipi de Cambrils s’emmarca en el següent calendari:

 • Telemàticament: del dia 10 al 20 de maig de 2021, ambdós inclosos. Més informació aquí.
 • Presencial: del dia 17 al dia 20 de maig de 2021, ambdós inclosos. (Únicament amb cita prèvia telefònica o per correu electrònic). Més informació aquí.

Les llistes amb la puntuació provisional es faran públiques el dia 24 de maig de 2021.

Les reclamacions sobre les llistes publicades de puntuació provisional es poden realitzar els dies 25 i 26 de maig de 2021.

El sorteig per ordenar les sol·licituds empatades a punts es realitzarà el dia 28 de maig de 2021 a les 9:30 hores.

La publicació de les llistes amb puntuació definitiva es realitzarà el dia 31 de maig de 2021.

La publicació de les llistes definitives d’admesos, així com les llistes despera, es durà a terme el dia 3 de juny de 2021.

04. Com s’ha de fer la preinscripció?

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

Periode de tramitació entre els dies 10 i el 20 de maig de 2021 (ambdós inclosos)

S’admet la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de la llar d’infants sol·licitada en la primera opció:

La Galereta

Codi de centre: 43012149

E-mail: lagalereta@ingesol.cat

Maria Dolors Medina

Codi de centre: 43011078

E-mail: mariadolorsmedina@ingesol.cat 

 

En aquest correu electrònic cal adjuntar-hi en format PDF, escanejat o una fotografía clara, la següent documentació:

 • Sol·licitud degudament emplenada. Per descarregar la sol·licitud, faci clic aquí. (Atenció. Esculli correctament el codi de centre. Per La Galereta és el número 43012149. I per la Maria Dolors Medina és el número 43011078)
 • Documentació necessària bàsica. Faci clic aquí.
 • Documentació acreditativa dels criteris generals. Faci clic aquí.
 • Documentació acreditativa dels criteris complementaris. Faci clic aquí.

La llar d’infants contestarà aquest correu electrònic com a justificant de la recepció de la sol·licitud, per tal que la persona sol·licitant en tingui constància, amb el número de sol·licitud corresponent. Aquest número serà necessari durant tot el procés i en cas d’haver de realitzar sorteig de les places.

 


PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

Únicament les famílies que no disposin del mitjans telemàtics podran demanar cita prèvia (telefònica o per correu electrònic) per fer la preinscripció presencialment, del 17 al 20 de maig de 2021 a l’escola triada en primera opció o a la OME (Oficina Municipal d’Escolarització).

 

La Galereta

Codi de centre: 43012149

Telfs.: 977 791 210 / 977 129 001 Ext. 2

E-mail: lagalereta@ingesol.cat

Maria Dolors Medina

Codi de centre: 43011078

Telfs.: 977 369 701 / 977 129 001 Ext. 3

E-mail: mariadolorsmedina@ingesol.cat 

OME (Oficina Municipal dEscolarització)

Telf.: 977 307 401

E-mail: ome@cambrils.org

L’escola assignarà un dia i hora a la persona que s’hagi de desplaçar fins al centre per realitzar la preinscripció presencial. Caldrà seguir les següents recomanacions:

 • Seguir les indicacions de seguretat i prevenció del personal de la llar d’infants.
 • Al centre ha de venir presencialment una única persona a fer les gestions.
 • S’ha de portar la sol·licitud emplenada de casa, original i còpia dels documents. Serà necessari portar bolígraf.
 • Serà obligatori portar mascareta.
 • No han d’acudir al centre presencialment les persones incloses dins dels de grups d’especial vulnerabilitat davant la COVID-19. Tampoc persones que estiguin realitzant període de quarentena mèdica, o que presentin símptomes o que la seva temperatura corporal sigui igual o superior a 37,5 ºC. En aquests casos, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Caldrà portar presencialment i entregar els següents documents degudament emplenats, original i còpia de la documentació: 

 • Sol·licitud degudament emplenada. Per descarregar la sol·licitud, faci clic aquí. (Atenció. Esculli correctament el codi de centre. Per La Galereta és el número 43012149. I per la Maria Dolors Medina és el número 43011078)
 • Documentació necessària bàsica. Faci clic aquí.
 • Documentació acreditativa dels criteris generals. Faci clic aquí.
 • Documentació acreditativa dels criteris complementaris. Faci clic aquí.

La llar d’infants o l’OME entregarà un justificant de la recepció de la sol·licitud, per tal que la persona sol·licitant tingui constància de la sol·licitud presentada. Alhora, aquest justificant disposarà del número de sol·licitud corresponent. Aquest número serà necessari durant tot el procés i en cas d’haver de realitzar sorteig de les places.

05. Quina documentació necessitem per fer la preinscripció?

Primer de tot, caldrà descarregar i emplenar la sol·licitud específica de l’Ajuntament de Cambrils. Descarregui-la aquí.

INSTRUCCIONS PER A COMPLIMENTAR I FORMALITZAR LA SOL·LICITUD:

 • Cada sol·licitant ha de formalitzar, a Cambrils, una única sol·licitud en la qual s’hi poden fer constar centres públics i centres concertats de Cambrils, indiferentment. En cas d’escollir més d’un centre, aquests s’hauran d’ordenar per preferència de major a menor preferència.
 • S’han d’emplenar tots els camps de dades personals de l’infant, pares i mares o persones tutores, etc., amb lletra clara i en majúscula.
 • No s’han d’emplenar els quadres sombrejats perquè són espais reservats per als centres.
 • Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment. Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.
 • En cas que dos o més germans/es bessons/es presentin sol·licitud al mateix centre, cal realitzar una sol·licitud per cada infant i marcar la casella de “Germans bessons” en cadascuna de les sol·licituds presentades.

 


Documentació BÀSICA que cal aportar (0riginal i còpia):

 • DNI / NIE del pare, mare, o tutor/a legal. Si l’alumne en disposa també aportar-lo.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

 


Documentació que cal aportar en el cas que s’acreditin criteris de prioritat GENERAL (0riginal i còpia):

CONCEPTE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA BAREM
Existència de germans escolaritzats al centre, o de pare, mare o tutors legals que hi treballin. Comprovació realitzada des del propi centre. 40 punts
Proximitat:  Viure treballar a Cambrils (només una opció).

Si sacredita viure a Cambrils cal el DNI o NIE del pare, mare o tutors legals

Quan ladreça que figuri al DNI o NIE no coincideixi amb la de la sol·licitud, cal presentar un certificat de convivència familiar (OAC).

30 punts
Si sacredita treballar a Cambrils cal presentar contracte de treball o certificat emès per lempresa. 20 punts
Ser beneficiaris de la prestació per renda garantida de ciudadania. Resolució emesa per l’òrgan tècnic de la Renda Garantida de Ciutadania que lliura la Generalitat. 10 punts
Discapacitat de lalumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans de grau igual o superior al 33% Targeta acreditativa o certificat de disminució emès pel Departament de Benestar Social i Família o pels organismes competents daltres CCAA. 10 punts

 


Documentació que cal aportar en el cas que s’al·legin criteris COMPLEMENTARIS (0riginal i còpia):

 

CONCEPTE

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

BAREM

Formar part de família nombrosa o monoparental

Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

15 punts

Formar part dun part múltiple

Llibre de família

10 punts

Que treballin els progenitors, i en cas de famílies monoparentals, si el/la progenitor/a treballa en el moment de formalitzar la preinscripció, o bé que en el cas de trobar-se en situaciódexcedència laboral, aquesta hagi finalitzat a linici del curs 2021-22

Vida laboral actual o darrera nòmina. Per acreditar situació dexcedència: certificat dempresa (cal acreditar que shauràincorporat al lloc de treball a linici de curs)

10 punts

Quan la capacitat econòmica de la unitat familiar no superi els llindars màxims de renda que estableix anualment lindicador corresponent a la Renda de suficiència de Catalunya, aprovada per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a lexercici 2020: 7.967,73 euros anuals per membre de la unitat familiar.

Declaració de lIRPF presentada pels membres de la unitat familiar, corresponent a lexercici 2020.

En cas que no shagi efectuat la declaracióde renda: Certificat de vida laboral de tots els majors de 16 anys del nucli de convivència + nòmines de gener a desembre de 2020.

En cas dhaver percebut prestacions datur, subsidi o renda activa dinserció: Certificat expedit per lOTG.

En cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques, o de ser major de 65 anys i no percebre cap pensió: Certificat expedit per INSS o ICASS.

En cas de separació o divorci: fotocòpia del conveni regulador i/o sentència de separació i/o divorci on consti el pacte econòmic. En cas que no es passi la pensió establerta en el conveni regulador i/o sentència, caldrà aportar còpia de la denúncia que ho acredita.

En cas de treballadors autònoms, liquidacions trimestrals del 2020 dIRPF o Butlletíde cotització a la Seguretat Social, i en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.

10 punts

 

 

06. Com fer el seguiment del procés?

Publicació de les llistes de barem, les llistes d’admesos i d’espera

Les llistes es faran públiques en les dates especificades en el calendari del procés de preinscripció a la pàgina web de les llars i a la pàgina web de la OME. Les dades personals dels sol·licitants estaran anonimitzades fent ús del número assignat en el moment d’entregar la sol·licitud.

Reclamacions a la llista de barem provisional

Les dates per poder presentar una reclamació a les dades publicades en la llista de barem provisional seran els dies 25 i 26 de maig de 2021. Caldria fer-ho mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de la llar d’infants.

Per aquelles persones que no disposin del mitjans per fer-ho telemàticament, caldrà que demanin cita prèvia per poder fer-ho de manera presencial seguint les mateixes indicacions esmentades a l’apartat de PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL.

Sorteig públic i assignació de segones opcions

En cas d’haver més sol·licituds que places, s’efectuarà un sorteig de desempat. En aquest sorteig es determinarà el número a partir del qual es farà l’ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Els sol·licitants de plaça, participaran amb el número assignat en el moment de l’entrega de la sol·licitud de plaça al sorteig que es celebrarà el dia 28 de maig a les 9:30 hores.

Als infants que no obtinguin plaça a la llar d’infants municipal sol·licitada en primer lloc, se’ls assignarà plaça en funció de l’existència de vacants a altres llars d’infants de Cambrils indicades pel sol·licitant al full de sol·licitud. Aquests alumnes passaran a formar part d’una llista d’espera per poder accedir a la llar d’infants municipal sol·licitada en primer lloc en el cas de produir-se vacants. Aquesta llista d’espera estarà en vigor fins a finals de maig del curs iniciat.

07. Quan podem fer la matrícula?

Un cop finalitzat tot el procés de preinscripció i amb la publicació del llistat d’admesos el dia 3 de juny de 2021, el període de matriculació estarà comprès entre el 4 i 11 de juny de 2021 (ambdós inclosos).

Aquest tràmit es ferà de forma telemàtica a través d’aquest mateix web.