Convocatòria oberta del 7 de juliol fins al 20 de desembre de 2020.

Aquests ajuts s’adrecen a comunitats de propietàris que no hagin sol·licitat o obtingut una subvenció o un altre tipus de finançament per a les mateixes actuacions amb anterioritat a l’any 2020

ATENCIÓ! Enguany, degut a la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, s’ha previst que aquestes subvencions es sol·licitin telemàticament a través del portal de tràmits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Per aquest motiu, des de l’Oficina Local d’Habitatge volem donar suport telefònic a aquelles persones que es trobin amb dificultats en la seva tramitació. 

Si necessita suport telefònic, pot demanar cita prèvia telemàtica clicant aquí  (seleccionant com a “canal d’atenció”, “telemàtic”) o trucant al 977 129 001 Ext.1, i el trucarem el dia i hora reservats.

Es tracta d’una línia de finançament de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF), destinada a finançar inversions en rehabilitació, eficiència energètica i accessibilitat que facin les comunitats de propietaris, les quals respondran del crèdit concedit i disposaran dels diners abans de començar les obres.

Són préstecs concedits a un 2% d’interès fix i, a retornar en un màxim de 15 anys, la qual cosa facilita l’assumpció de les quotes mensuals resultants pels veïns. Cada propietari només serà responsable de la seva quota de propietat davant la comunitat, i aquesta davant l’ICF.

Per a poder accedir aquests préstecs, les comunitats de propietaris han d’acreditar un índex de morositat igual o inferior al 5%, podent valorar molt excepcionalment operacions per a comunitats de propietaris de fins a un 8% de morositat.

Amb caràcter general, l’import màxim del préstec serà d’un mínim de 30.000 euros pel conjunt de la comunitat de propietaris i un màxim de 20.000 euros per habitatge. Conseqüentment, no podran accedir a aquests préstecs les persones propietàries d’habitatges unifamiliars ni les persones jurídiques o físiques propietàries d’edificis d’habitatges, ni comunitats de propietaris amb operacions  inferiors als 30.000 euros per comunitat de propietaris i màxim de 20.000 euros per habitatges  de la comunitat.

Les sol·licitud es tramitaran a través del formulari exposat a la pàgina de l’Institut Català de Finances (www.icf.cat), al qual també s’hi pot accedir des del portal de tràmits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tal com s’indica a l’apartat “TRAMITACIÓ DE L’AJUT TELEMÀTICAMENT” que apareix una mica més avall.

Aquests préstecs són compatibles amb les subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, si el crèdit es sol·licita abans i, simultàniament o amb posterioritat, la subvenció.

Les bases reguladores per a la seva concessió queden aprovades a la Resolució TES/127/2020, de 22 de gener.(Clica sobre la Resolució i podràs consultar-la).

MANUALS per a dur a terme la tramitació de l’ajut telemàticament:

Per tal de poder tramitar qualsevol sol·licitud a través d’internet, haurà de disposar d’una identificació digital. Per a poder adquirir-la li facilitem el següent manual:

TRAMITACIÓ DE L’AJUT TELEMÀTICAMENT:

Una vegada obtinguda la identificació digital, podrà sol·licitar el tràmit per internet clicant aquí.

Models de documents:

Per a més informació pots consultar la pàgina de l’Agència Catalana de l’Habitatge, clicant aquí.