03. Com s’ha de fer la matrícula?

MATRÍCULA VIRTUAL

Caldrà accedir al següent enllaç i emplear tots els camps del full de matrícula. Alhora, caldrà afegir els arxius corresponents la següent documentació:

 • DNI o NIE del pare i la mare o en cas de no haver-los entregat en el moment de la preinscripció.
 • Una foto de carnet de l’infant.
 • Llibre/carnet de vacunes de l’infant actualitzat.
 • Targeta sanitària de l’infant.
REALITZI LA MATRÍCULA AQUÍ

Un cop finalitzada la matricula es rebrà un correu electrònic confirmant la recepció de la matricula i facilitant la documentació necessària per realitzar el pagament d’avançament de 50€ sobre la quota del mes de setembre de 2021.


MATRÍCULA PRESENCIAL

Únicament per a les famílies que no disposin del mitjans telemàtics haurà de trucar a la llar assignada a per poder obtenir cita prèvia.

La Galereta

Telf.: 977 791 210

Telf.: 977 129 001 Ext. 2

Maria Dolors Medina

Telf.: 977 369 702

Telf.: 977 129 001 Ext. 3

L’escola assignarà un dia i hora a la persona que s’hagi de desplaçar fins al centre per realitzar la matrícula de forma presencial. Caldrà seguir les següents recomanacions:

 • Seguir les indicacions del personal de la llar d’infants.
 • Al centre ha de venir una única persona a fer les gestions.
 • S’ha de portar originals i còpia dels documents que s’entreguen.
 • S’ha de portat bolígraf propi.
 • Caldrà portar mascareta obligatoriament, en cas contrari no es podrà accedir al centre per seguretat.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Atenció: Caldrà portar presencialment i entregar els següents documents degudament emplenats, original i còpia de la documentació:

  • DNI o NIE del pare i la mare en cas de no haver-los entregat en el moment de la preinscripció.
  • Una foto de carnet de l’infant.
  • Llibre/carnet de vacunes de l’infant.
  • Targeta sanitaria de l’infant.
  • Certificat de titularitat bancària: document signat per l’entitat on consti el número de compte al que es volen domiciliar les quotes mensuals de la llar d’infants.