Subministraments

1. Em poden tallar els subministraments?

Segons l’última actualització feta arrel del Decret-Llei 16/2021 de 3 d’agost, no es podran tallar els subministraments d’energia elèctrica, gas natural i aigua fins el proper 31 d’octubre de 2021, sempre i quan es compleixin els requisits de vulnerabilitat, vulnerabilitat servera o risc d’exclusió residencial establerts als articles 3 i 4 del Reial Decret 897/2017. 

2. No puc pagar els subministraments, que he de fer?

T’has de posar en contacte amb els Serveis Socials del municipi.

A Cambrils pots fer-ho a través del número de telèfon 010 o bé al 977 79 45 79.

3. Hi ha alguna altra mesura a la qual puc acollir-me?

El  Bo Social és un descompte aplicat a determinats col·lectius considerats consumidors vulnerables. Aquest descompte varia segons la situació de cada abonat, el descompte aplicat és des d’un 25% fins a un 40% sobre la factura total.  Aquest percentatge pot ser major depenent de diverses situacions més com el risc d’exclusió social. 

Per motius de la Covid-19, a través del RDL 30/2020, del 29 de setembre de 2020,  el Govern amplia la categoría de consumidor vulnerable a personas en situación d’ ERTE i atur, que pateixin una  reducción de la seva jornada laboral, a més del col·lectiu d’ empressaris i autònoms.
  • Ha de ser titular del subministre elèctric contractat en la residència habitual.
  • Tenir contractat el PVPC, és a dir, el Preu Voluntari per al Petit Consumidor.
  • Ser considerat consumidor vulnerable o vulnerable sever (família nombrosa o monoparental, pensionista, víctima del terrorisme o de la violència de génere, un membre de la unidad familiar amb discapacitat igual o major al 33%, etc).
  • No superar el consumo màxim de 345 kWh mensual i el 4.140 kWh annual

Actualització 01/10/2020: Les famílies amb membres a l’atur, afectats per ERTO o que tinguin la jornada reduïda per haver de fer-se càrrec d’un familiar podran acollir-se al bo social per fer front a les factures energètiques si han sofert pèrdues “substancials” d’ingressos. És una de les accions extraordinàries que recull el Reial decret-llei de mesures socials en defensa de l’ocupació.

En virtud del Decret Llei 16/2021, de 3 d’agost, l’executiu estatal recull que la mesura s’estengui fins al 31 d’octubre de 2021. Després d’aquesta data les famílies que percebin aquest ajut hauran d’acollir-se a les mesures ordinàries ja previstes.

Es pot sol·licitar a través de la pàgina web de les comercialitzadores de referència enviant un correu electrònic i adjuntant la següent documentació:

  1. Formulari de sol·licitud que ha d’estar habilitat a la pàgina web de la seva comercialitzadora.
  2. Còpia del NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, en cas que formi part d’una unitat familiar, còpia del NIF o NIE de cada un dels membres per als quals aquest document sigui obligatori.
  3. Certificat d’empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular del punt de subministrament o de tots els membres de la unitat familiar. Si disposes de signatura digital pots descarregar-te’l, aquí. En cas de no disposar de signatura digital pots trucar a l’Ajuntament de Cambrils al 010 o bé al 977 79 45 79.
  4. Llibre de família, en el cas que hi hagi unitat familiar.
  5. Quan el treballador autònom es trobi en el supòsit de cessament d’activitat, l’acreditació es realitzarà mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
4. I si em caduca el bo social per la llum?

Es prorrogaran fins el 28 de febrer de 2022, la vigència del bo social elèctric de tots aquells beneficiaris que ja el gaudeixin i els hi finalitzi el termini abans d’aquesta data.

Per a més informació sobre el bo social clica aquí.

 

 

5. Ha sortit algun ajut per a subministraments?

Sí, la prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la Covid-19.

Es tracta d’un ajut extraordinàri de 200 euros que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

Es pot tramitar per internet des de dijous 30 d’abril fins a exhauriment del pressupost. El termini de resolució serà de 7 dies hàbils i un cop atorgat l’ajut el pagament es farà a través de transferència bancària en un termini màxim de 7 dies.

Podreu trobar més informació i el formulari de sol.licitud adient al següent enllaç: 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/#

 

Per a més informació sobre el bo social:

 

Per a més informació complementària: