SUBVENCIONS NEXT GENERATION  PER A LA REHABILITACIÓ:
 
Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’Edificis.
 
Terminis: Del 23 de maig de 2022 fins al 31 de desembre o fins exhauriment dels fons.
 

Ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar, inclosos llurs habitatges. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.

 
Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en Habitatges.
 
Terminis: Del 7 de juny de 2022 fins al 31 de desembre o fins exhauriment dels fons.
 
Quantia dels ajuts:  El cost mínim de l’actuació ha de ser de 1.000 €. L’import de la subvenció és d’un 40 % del cost de les obres amb un màxim de 3.000 €.
 
Més informació al 977 129 001 (ext. 2) o a clicant aquí .